Menu
Neoporeziva nadoknada troškova prehrane zaposlenicima na temelju vjerodostojne dokumentacije
Neoporeziva nadoknada troškova prehrane zaposlenicima na temelju vjerodostojne dokumentacije

Poslodavci mogu svojim zaposlenicima neoporezivo nadoknaditi troškove prehrane na dva načina:

1) Paušalnom naknadom ili 2) na temelju vjerodostojnih isprava o stvarno nastalim troškovima prehrane.

U nastavku donosimo bitne napomene vezano za neoporezivu nadoknadu troškova prehrane zaposlenika na temelju vjerodstojnih isprava:

🍽️ Stvarni troškovi prehrane:
Godišnje ograničenje: 1.592,76 EUR neoporezivo po zaposleniku
Mjesečno ograničenje: 132,72 EUR neoporezivo po zaposleniku
– Računi od dobavljača moraju biti izdani na ime poslodavca i podmireni bezgotovinskim putem, što znači da gotovinski računi ne mogu biti priznati kao nadoknada neoporezivog troška.
– Usluga prehrane mora biti kontinuirana tijekom radnih dana.

🚫 Pretporez:
Poslodavci ne mogu priznati pretporez iz ulaznih računa dobavljača za troškove prehrane radnika, jer se ne radi o nabavi dobara ili usluga za oporezive transakcije poduzetnika.

📄 Obveza podnošenja JOPPD Obrasca:
Troškovi prehrane na temelju stvarnih troškova moraju se iskazati u JOPPD obrascu (stranica B, polje 15.1, oznaka 66). Obrazac se preko e-Porezne mora predati Poreznoj upravi do 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, pri čemu se ukupan iznos računa za uslugu prehrane dijeli s brojem radnika kako bi se za svakog zaposlenika ispravno mogao popuniti obrazac.

💼 Mjesečna ograničenja:
Zbog mjesečnog ograničenja neoporezive nadoknade za troškove prehrane po zaposlenom od 132,72 EUR, preporučamo voditi evidenciju kako ne bi premašili navedeni iznos. U slučaju prekoračenja, za razliku iznad 132,72 EUR potrebno je obračunati plaću u naravi.

Profili

logo

Copyright © 2022 - 2024 MM Agency, obrt za internetske portale | Sva prava pridržana.

MojProfil internet portal
Skip to content