Menu
Koliko je zaista naš um moćan
Koliko je zaista naš um moćan

Naš um je veoma moćan. 🧠
To ste do sada već čuli, ali da li ste znali koliko? 🤔
Naime, Bruce Lipton, koji se bavi epigenetikom i izučavanjem gena, došao je do uvida da ono što čoveka na kraju ubije jeste uverenje, a to uverenje je stekao od mnogo puta ponovljene informacije. 🔄
Bavi se pitanjem, između ostalog, i kako to da neki ljudi koji nose gene za određenu bolest od iste umru, a neki ne. 🔬
Izdvojio je gene i došao do zaključka da određena informacija koja je ponovljena mnogo puta i svest zapravo ili ubiju čoveka ili ga ostave u životu. 💡
I zato kada lekar da neku dijagnozu, bukvalno može nekoga ubiti tom informacijom jer ta informacija može kod nekoga i aktivirati te gene koji inače ne bi bili aktivirani da nisu došli u kontakt sa određenom informacijom. ⚠️🩺
Naša svest utiče na kreiranje bilo čega pa tako i bolesti.
Meni je ovo samo još jedna potvrda onoga što mi je jasno već godinama, a vama? 🌟
Vreme je da prestanemo da se igramo Boga i zbog sopstvenih ograničenja i uverenja u glavi sebi i drugima uništavamo živote. ⏳💔

Profili

logo

Copyright © 2022 - 2024 MM Agency, obrt za internetske portale | Sva prava pridržana.

MojProfil internet portal
Skip to content