Menu
Porezni tretman nabave pića (kave, čajeva, vode) i voća za zaposlenike trgovačkog društva
Porezni tretman nabave pića (kave, čajeva, vode) i voća za zaposlenike trgovačkog društva

U skladu s odredbama iz članka 7. stavak 41. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17 – 56/23) oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se voda te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol), a koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena. Dakle, konzumacija kave, čajeva i vode koju bi omogućili svojim radnicima, neće se smatrati njihovim oporezivim primitkom i poslodavac nema obvezu obračunavati porez na dohodak ni doprinose.

S aspekta poreza na dobit, takvi rashodi smatraju se porezno priznatim rashodom, što proizlazi iz odredbe članka 11. stavak 4. Pravilnika o porezu na dobit, kojom je propisano da se rashodima poreznog razdoblja smatraju i rashodi utvrđeni propisima o porezu na dohodak.

S motrišta odredbi Zakona o PDV-u (članak 58. stavak 1. Zakona o PDV-u), smatramo da se pretporez iz ulaznih računa za nabavku kave, vode i čajeva ne može priznati, jer se predmetne isporuke ne mogu smatrati isporukama koje su obavljene u svrhu oporezivih transakcija poreznog obveznika.

U pogledu omogućavanja konzumacije voća radnicima od strane poslodavca, za takvu vrstu primitka nije propisano izuzeće od oporezivanja te bi se navedeni primici radnika smatrali primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaća u naravi), što podrazumijeva i obračun svih propisanih javnih davanja, jednako kao i za plaću. Također, pretporez nije moguće priznati (odbiti) ni iz ovih ulaznih računa.

Profili

logo

Copyright © 2022 - 2023 MM Agency, obrt za internetske portale | Sva prava pridržana.

MojProfil internet portal
Skip to content