Menu
Profilna slika

Mario Veršić

Pozdrav, ja sam Mario Veršić, osnivač i član uprave trgovačkog društva FINVERS d.o.o. iz Rijeke. Ovlašteni sam eksterni i interni revizor te procjenitelj ekonomske vrijednosti trgovačkih društava. Moja poslovna karijera započela je 2006. godine u jednom od Big-4 revizorsko-konzultantskih društava. Područja mog profesionalnog djelovanja uključuju, ali nisu ograničena na: računovodstvene usluge, usluge poreznog savjetovanja, transakcijske usluge - financijsko i porezno dubinsko snimanje, usluge financijskog kontrolinga, izrada investicijskih studija i poslovnih planova, usluge procjene vrijednosti trgovačkih društava. Posebno me veseli rad s obiteljskim tvrtkama u procesima profesionalizacije poslovanja i zahtjevnim procesima tranzicije vlasništva. Uz savjetodavne usluge koje pružam, mentor sam u Startup inkubatoru Rijeka i gostujući predavač na poslovnim školama gdje s entuzijazmom dijelim svoje znanje s poduzetnicima i studentima. Kroz članstvo u međunarodnoj mreži poreznih savjetnika, nudim globalnu perspektivu u rješavanju složenih poreznih pitanja, posebno u turističkom sektoru. Potičem vas da u nastavku ispod pročitate više o poslovanju trgovačkog društva FINVERS d.o.o. te da nas kontaktirate za poslovnu suradnju.

Zanimanje

Ovlašteni revizor i konzultant


Djelatnosti: Financijsko, računovodstveno, porezno i poslovno savjetovanje

FINVERS d.o.o. za poslovno i financijsko savjetovanje svojim klijentima može ponuditi usluge poslovnog, računovodstvenog, poreznog i financijskog savjetovanja, utemeljenog na stručnom znanju i poslovnom iskustvu u domaćem i međunarodnom okruženju. Također pomažemo poduzećima u uspješnom prilagođavanju digitalnom okruženju, pružajući savjetodavnu podršku u digitalizaciji poslovanja i optimizaciji ključnih poslovnih procesa.

Naš tim stručnjaka ističe se specifičnim znanjem i bogatim radnim iskustvom u financijama, računovodstvu i poreznom savjetovanju, stečenim kroz angažman u uglednim Big-4 tvrtkama, kao i u vodećim lokalnim revizorskim, računovodstvenim i konzultantskim društvima. Dodatno, u mogućnosti smo ponuditi tehničku podršku i pomoć za sva pitanja i izazove koji se odnose na informacijsko-komunikacijsku tehnologiju (ICT).

Koristeći naše interne potencijale i u suradnji s našim provjerenim vanjskim suradnicima, klijentima pružamo sveobuhvatne usluge iz područja financijskog i poreznog savjetovanja, eksternalizirane računovodstvene i usluge obračuna plaća, suradnju s odvjetničkim društvima te stratešku podršku u područjima digitalnog poslovanja i automatizacije poslovnih procesa (konzultacije za izradu digitalne strategije, implementaciju ERP sustava, automatizacija poslovnih procesa, ICT podrška).

Na ovaj način osigurali smo našim klijentima sveobuhvatnu savjetodavnu podršku (One-Stop-Shop).

Naše usluge namijenjene su mikro, malim i srednjim poduzetnicima koji posluju ili planiraju poslovati u Republici Hrvatskoj, bez obzira na njihovu tuzemnu i/ili inozemnu vlasničku strukturu.

Našim klijentima pružamo savjetodavne usluge koje im olakšavaju provođenje upravljanja poslovanjem koje je  usmjereno na učinkovito donošenje odluka, financijsko upravljanje, poreznu usklađenost i optimizaciju, bržu i transparentniju komunikaciju sa svim bitnim unutarnjim i vanjskim dionicima.

Kroz kulturu našeg društva promičemo integritet, znanje, etičnost, profesionalnost i transparentnost, a u poslovanju s našim klijentima orijentirani smo na stvaranje dugoročnih partnerskih odnosa koji su  utemeljeni na povjerenju, etičnom poslovanju i promicanju izvrsnosti u kvaliteti usluga koje im pružamo.

———————
FINVERS d.o.o. for business and financial consulting, offers a comprehensive suite of services in business, accounting, tax, and financial advisory, underpinned by expert knowledge and experience in both domestic and international markets. We also assist companies in successfully adapting to digital environments, providing consultative support in business digitalization and the optimization of key business processes.

Our team of experts distinguishes itself with specialized knowledge and extensive professional experience in finance, accounting, and tax advisory, gained through engagements with prestigious Big-4 firms, as well as leading local audit, accounting, and consultancy companies. Furthermore, we are equipped to provide technical support and solutions to all questions and challenges pertaining to Information and Communication Technology (ICT).

Leveraging our internal capabilities and in collaboration with our trusted external partners, we offer clients comprehensive services in financial and tax advisory, outsourced accounting and payroll services, legal firm partnerships, and strategic support in digital business operations and process automation (digital strategy consultations, ERP system implementation, business process automation, ICT support).

In this way, we offer our clients a one-stop-shop for all-inclusive advisory support.

Our services are geared towards micro, small, and medium-sized enterprises operating or planning to operate in the Republic of Croatia, regardless of their domestic and/or international ownership structures.

We provide our clients with advisory services that facilitate efficient decision-making, financial management, tax compliance and optimization, as well as swifter and more transparent communication with all significant internal and external stakeholders.

Through our company culture, we promote integrity, knowledge, ethics, professionalism, and transparency.
In our engagements with clients, we focus on establishing long-term partnerships founded on trust, ethical business practices, and the pursuit of excellence in the quality of services we deliver.

Lokacija

Rijeka

E-mail

info@finvers.hr

PDV i mogućnost korištenja pretporeza u ovršnim postupcima nad nekretninama

Pročitaj više

Podliježe li prodaja poslovnih udjela oporezivanju PDV-om?

Pročitaj više

Porezni tretman nabave pića (kave, čajeva, vode) i voća za zaposlenike trgovačkog društva

Pročitaj više

Čemu zapravo služi interna (unutarnja) revizija?

Pročitaj više

Bilješke uz temeljne godišnje financijske izvještaje

Pročitaj više

Porezni položaj nabave radne odjeće za zaposlenike

Pročitaj više

Neoporeziva nadoknada troškova prehrane zaposlenicima na temelju vjerodostojne dokumentacije

Pročitaj više

Pretplatite se na naš newsletter

logo

Copyright © 2022 - 2024 MM Agency, obrt za internetske portale | Sva prava pridržana.

MojProfil internet portal
Skip to content